علمک

جیزهایی که شاید به درد شما بخورند

علمک

جیزهایی که شاید به درد شما بخورند

بسم الله الرحمن الرحیم
علم تو را حفط می کند و تو ثروت را
علمک یک وبلاگ تازه تاسیس است که سعی دارد تا نیاز عای علمی شما را برطرف سازد و اطلاعات علمی شما را افزایش دهد.
گر چه علمک بیشتر محتوای درسی دارد ولی در آن مطالب علمی دیگری نیز موجود است که شاید توجه خود را به شما جلب کند.
با تشکر مدیریت Elmak.blog.ir

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

ضرب یک عدد در 11

با روش زیر می توانید حاصلضرب یک عدد چند رقمی در ۱۱ را به سرعت محاسبه کنید:محاسبه حاصلضرب دو عدد ۳۲۴ و ۱۱: الف) رقم اول از سمت چپ عددی که می خواهیم در ۱۱ ضرب کنیم را می نویسیم.۳ب) از سمت چپ عدد ، دو رقم دو رقم با هم جمع می کنیم و جلوی عدد مرحله قبل می نویسیم.۵=۳+۲۶=۲+۴ج)رقم اول از سمت راست عددی که می خواهیم در ۱۱ ضرب کنیم را می نویسیم.۴جواب برابر است با ۳۵۶۴این روش را برای اعدادی با رقم های بیشتر نیز می توانیم انجام دهیم منتها مرحله ۲ طولانی تر می شود و البته در جمع دو رقم کنار هم اگر مجموع دو رقمی شد دهگان را به مجموع دو رقم قبلی اضافه می کنیم.منبع:http://faghat-riazy.mihanblog.com