علمک

جیزهایی که شاید به درد شما بخورند

علمک

جیزهایی که شاید به درد شما بخورند

بسم الله الرحمن الرحیم
علم تو را حفط می کند و تو ثروت را
علمک یک وبلاگ تازه تاسیس است که سعی دارد تا نیاز عای علمی شما را برطرف سازد و اطلاعات علمی شما را افزایش دهد.
گر چه علمک بیشتر محتوای درسی دارد ولی در آن مطالب علمی دیگری نیز موجود است که شاید توجه خود را به شما جلب کند.
با تشکر مدیریت Elmak.blog.ir

طبقه بندی موضوعی

چطور مقدار گرمای آزاد شده/گرفته شده‌ی یک واکنش شیمیایی را حساب بکنیم؟

در واکنش های شیمیایی انرژی به محیط داده میشود(واکنش گرماده) یا اینکه از محیط گرفته میشود(واکنش گرماگیر). در واکنش های شیمیایی، در سمت راست معادله، پیوند های شکسته میشوند و در سمت چپ، پیوند های جدید ساخته میشوند، شکستن یک پیوند گرماگیر و ایجاد آن گرماده است.جدول زیر انرژی بعضی از پیوند ها را نمایش میدهد:

پیوند انرژی پیوندی(کیلو‌ژول/مول)
H-H 432
O=O 494
C-C 347
C=C 611
C-H 410
O-H 460
C-O 360
N=O 623
C=C(آروماتیک) 519

 برای هر واکنش شیمیایی، آنتالپی(درون‌گرمی یا اندرتافت) واکنش که با نماد ΔH نمایش داده میشود برابر است با تفاوت تمام انرژی گرفته شده در شکستن پیوند ها و تمام انرژی داده شده در ایجاد پیوند است.

ΔH = ΣBE(پیوند های شکسته شده) - ΣBE(پیوند های ایجاد شده)

در رابطه‌ی بالا، اگر آنتالپی یک واکنش کوچکتر از صفر باشد، یعنی یک واکنش گرماده داریم و به محیط انرژی میدهد، و اگر بزرگتر از صفر باشد، واکنش ما گرماگیر است و از محیط انرژی میگیرد.

اکسایش هیدروژن

2H2 + O2 → 2H2O

در واکنش اکسایش هیدروژن:

  • ۲ پیوند هیدروژن با هیدروژن داریم، یعنی ۲ تا ۴۳۲ کیلوژول که جمعا میشود ۸۶۴ کیلوژول
  • یک پیوند دوگانه‌ی اکسیژن با اکسیژن داریم که میشود ۴۹۴ کیلوژول
  • و در سمت راست معادله یعنی فرآورده، دو مولکول دی‌هیدروژن مونواکسید(آب) داریم که هر کدام دو پیوند یگانه‌ی هیدروژن با اکسیژن دارند، ۴ تا ۴۶۰ کیلوژول که میشود ۱۸۴۰ کیلوژول

ΔH = (864 + 494) - 1840 = -482 kJ

منفی بودن آنتالپی واکنش به این معناست که یک واکنش گرماده داریم که به محیط انرژی میدهد، یعنی با سوختن ۲ مول هیدزوژن با یک مول اکسیژن، ۲ مول آب به همراه ۴۸۲ کیلوژول انرژی تولید میشود.


انرژی تولید شده در واکنش های گرماده میتواند بصورت مستقیم مورد استفاده قرار بگیرد یا اینکه به سایر صورت های انرژی تبدیل شود.

منبع و مطالعه‌ی بیشتر

چه زمانی در معادله‌ی درجه دوم دلتا کوجکتر از صفر میشود؟

در تابع یا معادله‌ی درجه دوم به فرم f(x) = ax2 + bx + c اگر ضریب x2 یعنی a و همچنین c از قدرمطلق ضریب x یعنی b بزرگتر باشند یا مساوی آن باشند، آنگاه دلتا یعنی b2-4ac کوچکتر از صفر خواهد بود.

f(x) = ax + bx + c
a , b ≥ |b| → Δ < 0

اثباتش هم با خودتون!

Δ=b24aca,c|b|Δ<

قوانین بخش‌پذیری بر اعداد 1 تا 25

فایل زیر قوانین بخش پذیری را برای اعداد از 1 تا 25 نمایش میدهد که توسط بنده حقیر اندی پیش جمع آوری شده است.امید است که مورد استفاده دوستان قرار گیرد.
دریافت
حجم: 35.2 کیلوبایت

دانلود اسلاید شو بازی گروهی گرگینه

بازی گرگینه یکی از معروفتیرن و محبوبترین بازی های گروهی است که بر پایه مافیا طراحی شده است.اسلاید‌شو زیر یک آموزش سریع این بازی هست:

دریافت
حجم: 6.78 مگابایت

عدد پی بصورت بسته ای

اینجا میتوانید عدد پی را در بسته های 1000 رقم اعشار،5000 رقم اعشار،10000 رقم اعشار،25000 رقم اعشار،50000 رقم اعشار و 1 میلیون رقم اعشار دانلود کنید.

دریافت
حجم: 742 بایت
توضیحات: هزار رقم اعشار

دریافت
حجم: 2.73 کیلوبایت
توضیحات: پنچ هزار رقم اعشار

دریافت
حجم: 5.2 کیلوبایت
توضیحات: ده هزار رقم اعشار

دریافت
حجم: 12.2 کیلوبایت
توضیحات: بیست و پنج هزار رقم اعشار

دریافت
حجم: 24.3 کیلوبایت
توضیحات: پنجاه هزار رقم اعشار

دریافت
حجم: 460 کیلوبایت
توضیحات: یک میلیون رقم اعشار

فایل ها تنها شامل رقم های اعشار پی میشوند.

با این روش میتوانید بسیار سریع مربع عدد دو رقمی خود را که به پنج ختم میشود به دست آوردید. این روش را با یک مثال میتوانید بیاموزید:


35² = ?
3 * (3+1) = 12
1225

در واقع روش کلی آن به این صورت است : رقم دهگان را در یکی بیشترش ضرب میکنیم.

n * ( n + 1)
سپس عدد 25 را به انتهای آن اضافه میکنیم.

شعر طنز موش و گربه عبید زاکانی

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

بخوانم از برایت داستانی

یک الگو یابی ساده

یکی دیگر از سوالات الگو یابی که خودم طرحش کردم.

جواب رو در بخش نظرات بگید.

1,4,13,40,121,364,?


یک الگویابی ساده

باز هم الگو یابی! الگو رو پیدا کنید و توی بخش نظرات بنویسید.این یکی رو هم خودم طرح کردم.

A-A,A-8,A-4,A+3,?


یک الگویابی ساده ریاضی

ان یکی هم توسط خودم طرح شده و ساده تر هست.جواب رو در قسمت نظرات بگید.

1,7,17,31,?